STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF PARTICLES OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE IN AQUEOUS SOLUTIONS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article provides information on the structure, properties and main areas of application of carboxymethyl cellulose (CMC). The main physical-chemical properties of particles of carboxymethyl cellulose in aqueous solutions are studied. The size of particle (the particle radius, the thickness of diffusion layer, molecular mass), the values of solutions viscosity, as well as the molecular mass of the polymer have been calculated.

Keywords:
Physical and chemical properties of the particles, carboxymethyl cellulose, the particle radius, the thickness of diffusion layer, relative viscosity, specific viscosity, molecular mass
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Nesmeyanov, A.N. Nachala organicheskoy himii / A.N. Nesmeyanov, N.A. Nesmeyanov. - M., 1969. - T. 1. - 663 s.

2. Nikolaev, A.F. Vodorastvorimye polimery / A.F. Nikolaev, G.I. Ohrimenko. - Leningrad: Himiya, - 1979. - 144 s., il.

3. Azarov, V.I. Himiya drevesiny i sinteticheskih polimerov: uchebnik dlya vuzov / V.I. Azarov, A.V. Burov, A.V. Obolenskaya. - SPb.: SPbLTA, 1999. - T. 1. - 628 s.

4. GN 2.1.5.689-98. Predel'no dopustimye koncentracii (PDK) himicheskih veschestv v vode vodnyh ob'ektov hozyaystvenno-pit'evogo i kul'turno-bytovogo vodopol'zovaniya. - M.: Minzdrav Rossii, 1998. - 73 s.

5. Frolov, Yu.G. Kurs kolloidnoy himii / Yu.G. Frolov. - M.: Himiya, 1989. - 462 s.

6. Frolov, Yu.G. Laboratornye raboty i zadachi po kolloidnoy himii / Yu.G. Frolov, A.S. Grodskiy. - M.: Himiya, 1986. - 216 s., il.

7. Shachneva, E.Yu. Fiziko-himiya adsorbcii flokulyantov i sinteticheskih poverhnostno-aktivnyh veschestv na sorbente SV-1-A: dis. … kand. him. nauk / Shachneva E.Yu. - Mahachkala, 2011. - 139 s.

8. Alykov, N.M. Sb. zadach i uprazhneniy po kolloidnoy himii / N.M. Alykov, T.V. Alykova. - Astrahan': Izd-vo Astrah. gos. ped. un-ta, 2000. - 112 s.

9. Shachneva, E.Yu. Issledovanie fiziko-himicheskih svoystv chastic flokulyantov v zavisimosti ot ionnoy sily rastvorov / E.Yu. Shachneva, N.M. Alykov // V mire nauchnyh otkrytiy. - № 4(10), ch. 5. - Krasnoyarsk, 2010. - S. 28-31.

10. Praktikum po himii i fizike polimerov / E.V. Kuznecov, S.M. Divgun, L.A. Budarina i dr. - M.: Himiya, 1977. - 256 s.

11. Nesmeyanov, A.N. Nachala organicheskoy himii / A.N. Nesmeyanov, N.A. Nesmeyanov. - M., 1969. - T. 1. - 663 s.

12. Nikolaev, A.F. Vodorastvorimye polimery / A.F. Nikolaev, G.I. Ohrimenko. - Leningrad: Himiya, - 1979. -

13. 144 s., il.

14. Azarov, V.I. Himiya drevesiny i sinteticheskih polimerov: uchebnik dlya vuzov / V.I. Azarov, A.V. Burov, A.V. Obolenskaya. - SPb.: SPbLTA, 1999. - T. 1. - 628 s.

15. GN 2.1.5.689-98. Predel'no dopustimye koncentracii (PDK) himicheskih veschestv v vode vodnyh ob'ektov hozyaystvenno-pit'evogo i kul'turno-bytovogo vodopol'zovaniya. - M.: Minzdrav Rossii, 1998. - 73 s.

16. Frolov, Yu.G. Kurs kolloidnoy himii / Yu.G. Frolov. - M.: Himiya, 1989. - 462 s.

17. Frolov, Yu.G. Laboratornye raboty i zadachi po kolloidnoy himii / Yu.G. Frolov, A.S. Grodskiy. - M.: Himiya, 1986. - 216 s., il.

18. Shachneva, E.Yu. Fiziko-himiya adsorbcii flokulyantov i sinteticheskih poverhnostno-aktivnyh veschestv na sorbente SV-1-A: dis. … kand. him. nauk / Shachneva E.Yu. - Mahachkala, 2011. - 139 s.

19. Alykov, N.M. Sb. zadach i uprazhneniy po kolloidnoy himii / N.M. Alykov, T.V. Alykova. - Astrahan': Izd-vo Astrah. gos. ped. un-ta, 2000. - 112 s.

20. Shachneva, E.Yu. Issledovanie fiziko-himicheskih svoystv chastic flokulyantov v zavisimosti ot ionnoy sily rastvorov / E.Yu. Shachneva, N.M. Alykov // V mire nauchnyh otkrytiy. - № 4(10), ch. 5. - Krasnoyarsk, 2010. - S. 28-31.

21. Praktikum po himii i fizike polimerov / E.V. Kuznecov, S.M. Divgun, L.A. Budarina i dr. - M.: Himiya, 1977. - 256 s.

22. Nesmeyanov, A.N. Nachala organicheskoy himii / A.N. Nesmeyanov, N.A. Nesmeyanov. - M., 1969. - T. 1. - 663 s.

23. Nikolaev, A.F. Vodorastvorimye polimery / A.F. Nikolaev, G.I. Ohrimenko. - Leningrad: Himiya, - 1979. - 144 s., il.

24. Azarov, V.I. Himiya drevesiny i sinteticheskih polimerov: uchebnik dlya vuzov / V.I. Azarov, A.V. Burov, A.V. Obolenskaya. - SPb.: SPbLTA, 1999. - T. 1. - 628 s.

25. GN 2.1.5.689-98. Predel'no dopustimye koncentracii (PDK) himicheskih veschestv v vode vodnyh ob'ektov hozyaystvenno-pit'evogo i kul'turno-bytovogo vodopol'zovaniya. - M.: Minzdrav Rossii, 1998. - 73 s.

26. Frolov, Yu.G. Kurs kolloidnoy himii / Yu.G. Frolov. - M.: Himiya, 1989. - 462 s.

27. Frolov, Yu.G. Laboratornye raboty i zadachi po kolloidnoy himii / Yu.G. Frolov, A.S. Grodskiy. - M.: Himiya, 1986. - 216 s., il.

28. Shachneva, E.Yu. Fiziko-himiya adsorbcii flokulyantov i sinteticheskih poverhnostno-aktivnyh veschestv na sorbente SV-1-A: dis. … kand. him. nauk / Shachneva E.Yu. - Mahachkala, 2011. - 139 s.

29. Alykov, N.M. Sb. zadach i uprazhneniy po kolloidnoy himii / N.M. Alykov, T.V. Alykova. - Astrahan': Izd-vo Astrah. gos. ped. un-ta, 2000. - 112 s.

30. Shachneva, E.Yu. Issledovanie fiziko-himicheskih svoystv chastic flokulyantov v zavisimosti ot ionnoy sily rastvorov / E.Yu. Shachneva, N.M. Alykov // V mire nauchnyh otkrytiy. - № 4(10), ch. 5. - Krasnoyarsk, 2010. - S. 28-31.

31. Praktikum po himii i fizike polimerov / E.V. Kuznecov, S.M. Divgun, L.A. Budarina i dr. - M.: Himiya, 1977. - 256 s.


Login or Create
* Forgot password?