Senotrusova Evgeniya

Education
  1. graduate student Perm State University , kafedra predprinimatel'skogo prava, grazhdanskogo i arbitrazhnogo processa , 3 , yuridicheskiy , Education level: Graduate school
Workplaces
  1. employee Irkutskiy yuridicheskiy institut (filial) Universiteta prokuratury Rossiyskoy Federacii , kafedra grazhdansko-pravovyh disciplin , docent , Education level: Graduate school
  2. employee Irkutskiy yuridicheskiy institut (filial) Universiteta prokuratury Rossiyskoy Federacii , kafedra grazhdansko-pravovyh disciplin , docent , Education level: Graduate school
Location
Irkutsk, Irkutsk region, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?