Almazova Anna

Author's profiles
  1. SCOPUS: 57201726878
  2. ELIBRARY: 258565
  3. ORCID:0000-0002-7042-6037
Academic degree
doctor of pedagogical sciences (speciality - VAC 13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия))
Science rang
docent,
Education
Workplaces
  1. employee Moscow State Pedagogical University , Institute of childhood , director ,
Positions
  • Journal " Bulletin of Kemerovo State University. Series: Humanities and Social Sciences " — editorial board member , employee
Scientific interests
VAC 13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)
• Teoriya i metodologiya logopedii • Vzaimodeystvie lingvistiki i logopedii • Yazykovaya lichnost' pedagoga-defektologa • Razvitie yazykovoy lichnosti v usloviyah ontogeneza i dizontogeneza • Obuchenie russkomu yazyku shkol'nikov s osobymi obrazovatel'nymi potrebnostyami • Razvitie sistem podgotovki i perepodgotovki pedagogicheskih kadrov
Location
Moscow, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?