STRATEGIC ROADMAP IN FIVE PRIORITY DEVELOPMENT AREAS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN 2017–2021: STRATEGIZING OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES
Abstract and keywords
Abstract (English):
In 2021, Uzbekistan finishes the implementation of the Strategic Roadmap for the development of the country in five socio-economic priority areas. The strategy proved to be a valuable experience in short-, medium-, and long-term strategizing at the national, regional, and industrial levels. The Strategic Roadmap can serve as a model for other post-Soviet countries because it is an excellent example of how to use potential capabilities and competitive advantages to modernize all socio-economic processes.

Keywords:
strategizing, strategy of actions, Uzbekistan, socio-economic processes, state programs
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Kvint VL. Kontseptsiya strategirovaniya. T. 1 [The concept of strategizing. Vol. 1.]. St. Petersburg: SZIU RANKhiGS; 2019. 132 p. (In Russ.)

2. Kvint VL. Theoretical basis and methodology of strategizing of the private and public sectors of the Kuzbass region as a medial subsystem of the national economy. Russian Journal of Industrial Economics. 2020;13(3):290-299. https://doi.org/10.17073/2072-1633-2020-3-290-299. (In Russ.)

3. Mirziyoeva SSh. Sovershenstvovanie metodologii razrabotki i realizatsii regionalʹnykh sotsialʹno-ehkonomicheskikh strategiy (na materialakh Respubliki Uzbekistan) [Improving the methodology for the development and implementation of regional socio-economic strategies (based on the case of the Republic of Uzbekistan)]. Ph.D. (Econ.) diss. Moscow: Lomonosov Moscow State University; 2021. 216 p. (In Russ.)

4. Mirziyoyeva SSh. The methodological foundation for strategizing the socioeconomic development of Uzbekistan. Moscow: RANKhiGS; 2020. 184 p.

5. Mirziyoeva SSh. Znachimostʹ ehffektivnogo strategirovaniya v kontekste sotsialʹno-ehkonomicheskikh reform v Uzbekistane [The importance of effective strategizing in the context of socio-economic reforms in Uzbekistan]. Teoriya i praktika strategirovaniya: sbornik nauchnykh trudov III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Theory and Practice of Strategizing: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference]; 2020; Moscow. Moscow: Lomonosov Moscow State University; 2020. p. 129-132. (In Russ.)

6. Mirziyoeva SSh. Analysis of Uzbekistan’s experience in development of national and regional strategies. Administrative Consulting. 2019;123(3):49-61. (In Russ.) https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-3-49-61.

7. Mirziyoeva SSh. Natsionalʹnye strategii razvitiya kak ehffektivnyy instrument realizatsii konkurentnykh preimushchestv v usloviyakh globalʹnogo sostyazaniya [National development strategies as an effective tool for realizing competitive advantages in a global competition]. Economy: Analysis and Forecasts. 2019;(1):16-22. (In Russ.)

8. Mirziyoeva SSh. Natsionalʹnye strategii razvitiya, kak ehffektivnyy instrument realizatsii konkurentnykh preimushchestv v usloviyakh globalʹnogo sostyazaniya [National development strategies as an effective tool for realizing competitive advantages in a global competition]. Materialy XI Foruma ehkonomistov “Strategicheskoe planirovanie - vazhnyy faktor stabilʹnosti ustoychivogo sotsialʹno-ehkonomicheskogo razvitiya strany i regionov” [Proceedings of the XI Forum of Economists “Strategic planning as an important factor in the stability of sustainable socio-economic development of the country and regions”]; 2019; Tashkent. Tashkent: IFMR; 2019. p. 9-15. (In Russ.)

9. Suslov VI. Economic development strategy for macroregion: approaches, structure and models. Regional Research of Russia. 2009;(4):3-31. (In Russ.)

10. Sapir J. The strategic imperative and the paradigm shift in economics. Strategizing: Theory and Practice. 2021;1(1):1-14. https://doi.org/10.21603/2782-2435-2021-1-1-1-14.

Login or Create
* Forgot password?