Abstract and keywords
Abstract (English):
Modern business conditions need mining restructuring solutions of a new quality. The research objective was to elaborate a new concept for the organisational restructuring of the coal mining sector. The article analyses the legal grounds for the development of a new mining company as well as the main consolidation criteria. The author proposes business goals of the new mining company and the organizational changes within the framework of consolidation. The article also focuses on some characteristics of the privatization of mining companies as well as effects of the establishing a new mining company. A more effective use of coal resources by a group of companies will enable reasonable and selective management of deposits, increase the investment opportunities, and achieve a comprehensive modernization of mining equipment. This, in turn, will help to meet the needs of the market in terms of quality and assortment, increase flexibility in responding to market changes and constant fluctuations; improve the efficiency of coal distribution, and create conditions for strategic market management and optimal use of distribution channels for coal sales centres. The new organizational structure proved optimal in terms of balance between social protection and competitiveness in a flexible company.

Keywords:
consolidation, privatisation, partnership, effect, new mining company
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Borowiecki R., Czekaj J. Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki. Warszawa: Difin, 2010, 386.

2. Jakimowaicz A. Nowa ekonomia. Systemy złożone i homo compositus. Warszawa: PWN, 2016, 260.

3. Hamrol A. Zarządzanie i inżynieria jakości. Warszawa: PWN, 2017, 530.

4. Dźwigoł H. Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Gliwice: Wydawnictwo politechniki Śląskiej, 2010, 217.

5. Pyka J. Model XIV - Przedsiębiorstwo multienergy i multiutility o pełnym łańcuchu wartości i zdywersyfikowanych źródłach energii. Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym, ed. Pyka J. Katowice: Akademia Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004.

6. Srannegard L., Friberg M. Already elsewhere-om lek, identitet och hastighet i affärslivet. Stockholm: Raster Forlag, 2001, 106.

7. Wolfram S. A New Kind of Science. Canada: Wolfram Media Inc., 2002, 1192.

8. Dźwigoł H. Unternehmensmanagement im 21. Jahrhundert. Niemcy: Edition Winterwork Borsdorf, 2014, 240.

9. Dźwigoł H. Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Warszawa: Difin, 2007, 384.

10. Kwilinski A. Mechanism of formation of industrial enterprise development strategy in the information economy. Virtual Economics, 2018, 1(1): 7-25. DOI:https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(1)

11. Pająk K., Kvilinskyi O., Fasiecka O., Miśkiewicz R. Energy security in regional policy in Wielkopolska region of Poland. Economics and Environment, 2017, (2): 122-138.

12. Kwilinski A. Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in accordance with requirements of the information economy. Marketing and Management of Innovations, 2018, (4): 116-128. DOI:https://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-11

13. Dzwigol H. The concept of the system approach of the enterprise restructuring process. Virtual Economics, 2019, 2(4): 46-70. DOI:https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.04(3)

14. Kwilinski A., Trushkina N., Rynkevich N. Conceptual approaches to defining the term "information Economy". Problemy ekonomiky, 2019, (3): 147-155. (In Russ.) DOI:https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-3-147-155

15. Jonek-Kowalska I. Challenges for long-term industry restructuring in the Upper Silesian Coal Basin: What has Polish coal mining achieved and failed from a twenty-year perspective? Resources Policy, 2015, 44(C): 135-149. DOI:https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2015.02.009

16. Manowska A., Tobór-Osadnik K., Wyganowska M. Economic and social aspects of restructuring Polish coal mining: Focusing on Poland and the EU. Resources Policy, 2017, 52: 192-200. DOI:https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.02.006

17. Pejic-Bach M., Bertoncel T., Meško M., Krstić Ž. Text mining of industry 4.0 job advertisements. International Journal of Information Management, 2020, 50: 416-431. DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.07.014

18. Wang C., Lu F.-H., Sun Q., Zuo L.-S., Geng H.-J. How do policies take effect in the development of the urban mining industry? A local capability perspective: Evidence from Miluo, China (2000-2017). Journal of Cleaner Production, 2019, 240. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118216

19. Fan S., Yan J., Sha J. Innovation and economic growth in the mining industry: Evidence from China's listed companies. Resources Policy, 2017, 54(C): 25-42. DOI:https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.08.007

20. Dzwigoł H., Dzwigoł-Barosz M., Zhyvko Z., Miskiewicz R., Pushak H. Evaluation of the energy security as a component of national security of the country. Journal of Security and Sustainability Issues, 2019, 8(3): 307-317. DOI:https://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3(2)

21. Dźwigoł H., Dźwigoł-Barosz M. Scientific research methodology in management sciences. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2018, 2(25): 424-437. DOI:https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136508

22. Dźwigoł H., Shcherbak S., Semikina M., Vinichenko O., Vasiuta V. Formation of Strategic Change Management System at an Enterprise. Academy of Strategic Management Journal, 2019, 18(SI1). Available at: https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-strategic-change-management-system-at-enterprise-1939-6104-18-SI-1-454.pdf (accessed 12.02.2020).

23. Dźwigoł H., Wolniak R. Controlling w procesie zarządzania chemicznym przedsiębiorstwem produkcyjnym. Przemysl Chemiczny, 2018, 97(7): 1114-1116. DOI:https://doi.org/10.15199/62.2018.7.15


Login or Create
* Forgot password?