01593nam#a2200529#i#450# EN\\book\2112 20240227164959.2 20210319d2021####ek#y0engy0150####ca RU Strategizing of Kuzbass Human Capacity Monography Kemerovo Kemerovo State University 2021 453 с. Monography local Экономика. Экономические науки. 33 Экономика. Экономические науки. 65 bbk Novikova I. V. Abrosova O. E. Boiko K. V. Boksgorn A. A. Bochancev A. S. Busygin S. Yu. Ganeev A. F. Ermolaev A. N. Dudovceva Yu. V. Zadorozhnaya G. V. Isakova L. E. Karpov O. N. Kilina I. A. Konovalov A. B. Kochergin D. G. Krasnoshlykova O. G. Kuz'mina G. I. Latyshenko E. P. Leukhova Maria G. Lysyh O. B. Meleshkin D. N. Morozova Elena Alekseevna Nesterenko O. A. Ovchinnikov V. Osipova N. V. Pahomova Elena Alekseevna Pokrovskaya M. A. Polichuk E. V. Prosekov Alexander Yu. P'yanov A. E. Cherveva O. P. vestnik-hss.kemsu.ru