00812naa#a2200241#i#450# EN\\bibl\55571 20240424225935.3 2074-9414 20221221b2022####ek#y0engy0150####ca RUS RU Pea and Chickpea Protein Concentrates: Quality Indicators Journal article Kemerovo Kemerovo State University 2022 14 с. Journal article local Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство. 63 RUS Kolpakova Valentina V. Ulanova Rusalia V. Kulikov Denis S. Gulakova Valentina A. Semenov Gennadiy V. Shevjakova Ludmila V. vestnik-hss.kemsu.ru