00645naa#a2200205#i#450# EN\\bibl\33909 20240527085101.1 2074-9414 20191211b2019####ek#y0engy0150####ca RU Effect of Antioxidant Vitamin Complex on Disease Prevention Journal article Kemerovo Kemerovo State University 2019 7 с. Journal article local Биологические науки. 57 Pozdnyakova Olga G. Kazakova Maria A. Avstrievskikh Alexander N. Poznyakovskiy Valeriy M. vestnik-hss.kemsu.ru