LDR 00678naa#a2200193#i#450# 001 EN\\bibl\26990 005 20240304092402.1 011 ## _a2308-4057 100 ## _a20160627b2016####ek#y0engy0150####ca 101 0# _aENG 102 ## _aRU 200 1# _aPHYSICAL AND CHEMICAL ASPECTS OF VACUUM DRYING OF BERRY RAW MATERIALS _eJournal article 210 1# _aKemerovo _cKemerovo State University _d2016 215 ## _a5 с. 608 ## _aJournal article _2local 675 ## _aХимическая технология. Химическая промышленность. Родственные отрасли. 66 _zENG 700 #1 _aPetrov _gA N 700 #1 _aMaslennikova _gG A 856 4# _avestnik-hss.kemsu.ru _u