00639naa#a2200193#i#4500001001500000005001700015011001400032100004100046101000800087102000700095200009500102210004600197215001000243608002700253675007100280700003700351700003200388856002500420EN\\bibl\2467420240622211930.6##a2500-3372##a20181229b2018####ek#y0engy0150####ca0#aRUS##aRU1#aOrganization of Electronic Document Management for Receivables ManagementeJournal article1#aKemerovocKemerovo State Universityd2018##a5 с.##aJournal article2local##aЭкономика. Экономические науки. 33zRUS#1aPavlyuchenkogTatyana Nikolaevna#1aKalyuginagIrina Viktorovna4#avestnik-hss.kemsu.ru