LDR 00639naa#a2200193#i#450# 001 EN\\bibl\24674 005 20240622224233.6 011 ## _a2500-3372 100 ## _a20181229b2018####ek#y0engy0150####ca 101 0# _aRUS 102 ## _aRU 200 1# _aOrganization of Electronic Document Management for Receivables Management _eJournal article 210 1# _aKemerovo _cKemerovo State University _d2018 215 ## _a5 с. 608 ## _aJournal article _2local 675 ## _aЭкономика. Экономические науки. 33 _zRUS 700 #1 _aPavlyuchenko _gTatyana Nikolaevna 700 #1 _aKalyugina _gIrina Viktorovna 856 4# _avestnik-hss.kemsu.ru _u